Malaezu.ro

Arta Controlului

Ante-Scriptum: foarte important, a nu se înţelege din ultimul meu post, acela referitor la ACTA, că susţin legea, sau că mă lasă indiferent; nu! sunt total împotriva ei şi cred că este un abuz grav la adresa intimităţii noastre, a tuturor.

Am vorbit data trecută despre cum doresc anumiţi oameni, cu ajutorul acelei deja celebre şi exagerat de mediatizate legi, să deţină controlul asupra fiecărei acţiuni pe care o desfăşoară fiecare dintre noi. Astăzi voi detalia puţin ce înseamnă mai exact termenul de „control”; după cum deja ştim, controlul înseamnă putere, iar cel ce îl posede are acces la o sursă infinită de putere.

De-a lungul timpului mulţi au fost cei care au încercat să deţină controlul absolut, fiecare mare împărat, rege, dictator, sau oricare alt lider avea ca scop controlul statului pe care îl deţinea, în calitatea sa de conducător. Acelaşi lucru se poate aplica, la un nivel mai jos, în cadrul fiecărui ţăran, proprietar de pământ, deoarece, cu cât eşti posesorul unei suprafeţe mai vaste, cu atât ai mai multă putere. Au existat, însă, în istorie, oameni, grupuri, ce nu se puteau mulţumi cu controlul unei anumite bucăţi de pământ, cei care vroiau să controleze întreg globul. Primul astfel de grup a purtat numele de „Frăţia Şarpelui”, fiind considerat prima facţiune de masoni apărută vreodată, în Mesopotamia, urmată apoi de celebrii Cavaleri Templieri, iar mai nou, cel mai influent grup existent vreodată pe glob, Iluminati.

Am să mă concentrez acum pe povestea unui anume Mayer Amschel Rotschild (pentru cei ce nu ştiu, familia Rotschild a fost cea mai puternică şi influentă familie ce a trăit vreodată pe Terra). Membru în grupul masonic denumit „Înţelepţii Sionului”, Rotschild a fost primul om care a elaborat un plan concret despre cum să controleze întreaga lume, în anul 1773. Aceste documente poartă numele de „Protocoalele Înţelepţilor Sionului”, şi au fost ţinute secret timp ce mai bine de un secol, până ce au fost descoperite accidental. Mai jos am să prezint câteva dintre subpunctele acelui document, aşa cum apar ele în cartea lui Jan Van Helsing, „Organizaţii Secrete şi Puterea Lor în Secolul XX”:

Controlul asupra finanţelor îl vom avea în mod sigur în toate ţările, dacă vom crea mari monopoluri particulare, care să fie rezervoarele imenselor bogăţii ale lumii. În ziua când va avea loc prăbuşirea politică, se vor prăbuşi şi finanţele împreună cu creditele acordate de State. Vom provoca crize economice, ca să destabilizăm Statele ce ni se împotrivesc, sustrăgând banii depuşi acolo. Prin acumularea de mari capitaluri private care au fost sustrase din circuitul financiar al Statelor, vom sili aceste State să ia bani de la noi sub formă de credit. Creditele împovărează Statele cu procente care le transformă în sclavi fără voinţă. Impozitele cuvenite nu vor satisface nevoile şi astfel şefii acestor State vor cerşi la uşa băncilor noastre. Creditele străine sunt lipitori ce nu pot fi îndepărtate de pe corpul statului, ci numai dacă vor cădea de la sine sau statul se scutură de ele. Dar Statele goimi nu se scutură de ele, ci dimpotrivă, pun mereu altele deasupra, ceea ce duce inevitabil la prăbuşirea lor. Prin datorii de stat, aceşti şefi de guverne devin coruptibili şi astfel cad în sfera noastră de control, din ce în ce mai adânc.

Controlul presei. Presa are funcţia de a dezlănţui şi de a înflăcăra pasiunile unui popor; marea masă nu are nici cea mai mică idee cui îi serveşte presa într-adevăr. Printre ziare vor fi unele care ne vor ataca. Pe acestea tot noi le fondăm, iar punctele în care ne atacă, tot noi le alegem. Nici o ştire nu ajunge în public fără permisiunea noastră. Acest lucru este posibil chiar acum, deoarece toate ştirile din lume se centralizează la câteva agenţii de ştiri. Aceste agenţii sunt controlate de noi. Ziarele noastre vor fi de toate nuanţele: aristocratice, socialiste, republicane, chiar anarhiste, bineînţeles atâta timp cât există constituţie. Comisia trilaterală împreună cu CFR, controlează azi aproape toate agenţiile de ştiri din lume.

Controlul asupra credinţei. Noi le vom lua oamenilor adevărata credinţă. Noi vom modifica stâlpii legilor spirituale sau îi vom dezrădăcina. Lipsa lor va slăbi credinţa în sufletele oamenilor, deoarece religiile vor fi lipsite de argumente. Aceste goluri le vom umple noi, cu teze materialiste şi calcule matematice.

A zăpăci minţile este o metodă. Pentru a fi stăpâni pe opinia publică, trebuie s-o aducem într-o stare de zăpăceală. Noi vom folosi presa ca să prezinte oamenilor ştiri atât de diverse, încât ei să se piardă în labirintul acestor informaţii. Oamenii vor ajunge la concluzia că este mai bine să nu aibă nici o părere (politică) …

Dorinţa de a trăi în lux. Pentru a accelera ruina industriei goimilor, le vom stimula dorinţa de a face lux. Cetăţeanul de rând însă nu îşi va putea permite bucuria de a cumpăra articole de lux, pentru că noi vom avea grijă să ridicăm mereu preţurile. Astfel, fiecare va trebui să muncească mai mult, dacă va voi să capete ceea ce doreşte. Până când îşi vor da seama cu ce sistem au de a face, vor fi deja prinşi în capcana lui.

Controlul asupra hranei. Puterea noastră rezidă şi în faptul că hrana pe acest pământ devine din ce în ce mai insuficientă. Capitalul are puterea de a provoca foamete, ceea ce ţine mai bine în frâu pe muncitor decât au putut-o face aristocraţii prin legile din timpul monarhiei. Provocând lipsuri, invidie şi ură, noi vom stăpâni masele. Numai ţăranul ce posedă pământ ar putea reprezenta un pericol pentru noi; deoarece el este autonom. De aceea, trebuie cu orice preţ să-l deposedăm de pământ. Acest lucru ne va reuşi dacă vom împovăra cu datorii pe cei care deţin pământ.

Funcţia războaielor. Ca să determinăm pe cei setoşi de putere să facă abuz de ea, vom face ca aceste puteri să ajungă în conflict. În toată Europa, ca şi în sferele de influenţă ale Europei, noi trebuie să insuflăm şi să răspândim frământări, învrăjbire, duşmănie. Trebuie să fim capabili să întâmpinăm cu război orice rezistenţă a unui stat vecin. Dacă state vecine pornesc contra noastră, atunci vom provoca un război mondial.

Controlul prin educaţie. Pe goimi îi vom educa să nu tragă concluzii practice din observaţiile faptelor istorice, ci să facă teoretizări, fără spirit analitic, ale evenimentelor. În acest sens, noi le vom sugera să se orienteze spre cercetarea ştiinţelor. Cu ajutorul presei vom propaga încrederea oarbă în teoriile ştiinţifice. Goimii intelectuali se vor mândri cu cunoştinţele lor ştiinţifice. Astfel poporul fiind mereu educat de a nu gândi şi de a nu-şi forma o părere proprie, vor vorbi toţi limba pe care dorim noi să o vorbească.

Acestea sunt doar câteva dintre metodele folosite de Rotschild şi restul masonilor pentru a putea controla întreaga lume; aceasta este doar prima încercare, care din fericire a eşuat, atunci când planul a fost făcut pur întâmplător public, iar „Înţelepţii Sionului” au fost nevoiţi să se retragă.

De-a lungul timpului, mulţi au fost cei care au încercat să urmeze acelaşi plan ca al lui Rotschild. Ultima măsură luată a fost acea a provocării inevitabilului, a unui război mondial; nu doar unul, de fapt, nu două, ci trei. Trei războaie mondiale au planificat membrii facţiunii Illuminati, două au avut deja loc, exact aşa cum îşi doreau ei, însă mai urmează oare un al treilea? Cand? Unde? De ce? Asta, însă, este o altă poveste, în care nu vreau să intru acum, dar care, cu siguranţă, merită povestită cândva.

Despre 
Blogger aici, konstructor la Kooperativa 2.0, dependent de social media, fan Arsenal și amator de filme și seriale. În timpul liber mai sunt și student la Relații Publice.

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *